Yttec - Slipning och reparation av betonggolv

Fryslager

Vi lagar golv i kalla miljöer

Kyla är inget hinder för oss, vi har lång erfarenhet av att laga golv i kalla miljöer med särskilda metoder och material.

Reparationsmaterial som härdar och är elastiska ner till mer än -30 grader.

Logistikgolv - Fryslager