Yttec - Slipning och reparation av betonggolv

Stål och järn i golvet

Vi tar bort stål i golvet

Om det så är gamla rörelsefogar eller bultar från pallställage som har flyttats tar vi bort det och tillser att ytan är helt störningsfri för trucktrafik.

Logistikgolv - Stål och järn i golvet
Logistikgolv - Stål och järn i golvet Logistikgolv - Stål och järn i golvet jquery lightbox zoomby VisualLightBox.com v6.1