Yttec - Slipning och reparation av betonggolv

Utbildning, laga själva & försäljning av material

Har ni behov av dagligt underhåll?

Vi utbildar på och säljer material så att ni själva kan genomföra akutunderhåll på skador i t.ex. truckgångar. Kontakta oss för mer information.

Utbildning