Yttec - Slipning och reparation av betonggolv

Parkeringshus

Reparationer, underhåll och helåtgärder av parkeringshus

Vi vet vad som behövs för att skapa ett hållbart och halksäkert golv i parkeringshus. Vi löser alla åtgärder från helt nya tätskikt till punktinsatser t.ex. brunnar eller reparationer av ramper, skydd av pelare mot inträngande fukt/salt etc.

Parkeringshus P-hus