Yttec - Slipning och reparation av betonggolv

Golvbrunnar och golvrännor i logistikgolv

Bilder nedan:
Hos kund i Finspång. Bild före och efter montering av slätt körbart lock.

Före montering av körbart lock Före montering av körbart lock

Bilder nedan:
Dhl Klippan 2015-2019
YTTEC har lagat acodrainrännor och monterat släta körbara lock